چرا نام امام زمان در قران نیامده تا هر شبهه ای رفع شود؟

و لذا مطلب را به صورت کلی مطرح کرده و فرموده است: «بندگان

شایسته من، وارث زمین خواهند بود». نام بردن از گذشتگان، مانند

لقمان و ذی القرنین، قابل قیاس با افراد آینده نیست، درباره گذشتگان،

حسدها و کینه ها تحریک نمی گردد، و افراد سودجو و شهرت طلب

نمی توانند از آن سوء استفاده کنند، ولی بردن نام آیندگان این محظور را دارد.

آیا شما فکر می کنید که تنها ذکر نام، دردی را دوا می کند؟ آیا فکر

می کنید که اگر نام امام زمان (ع) در قرآن برده می شد، امکان نداشت

که در طول تاریخ، شیادان و افراد شهرت طلب آنان سوء استفاده نکنند،

یا افرادی روی غرض های خاص، وجود او را انکار ننمایند؟ تجربه تاریخی

نشان داده است که اگر هم در قرآن صراحتا نام آن حضرت برده می

شد، باز در طول تاریخ، شیادان و مدعیان دروغین مهدویت پیدا می

شدند و نام خود را امام زمان و مهدی موعود می گذاشتند، تا از آب گل

آلود ماهی بگیرند و از نام او و انتظار مردم استفاده نادرست کنند. مگر

نام پیامبر خدا (ص) را در انجیل نبرده است؟ ولی گروههای مغرض، از آن

بهره برداری ناجوانمردانه کردند.

بنابراین، مساله مهم، بیان خصوصیات دیگر آن حضرت است که افراد دل

آگاه، با شناخت آنها، مهدی واقعی را از مدعیان قلابی مهدویت باز شناسند.

/ 1 نظر / 16 بازدید
فاطمه

واقعا کارتون عالیه خسته نباشید[گل]