جلوه ای از علم امام صادق (ع)

نمی‏دانم.
چرا سوراخهاى بینى در زیر آن خلق شده است؟
نمیدانم.
چرا لب فوقانى و سبیل در قسمت ‏بالاى دهان آفریده شده است؟
نمیدانم.
چرا دندانهاى جلوى، تیز و دندانهاى آسیاب، پهن و دندانهای ‏انیاب (نیش)، دراز آفریده شده است؟
نمی‏دانم.
چرا کف دست و پا، مو ندارد؟
نمی‏دانم.
چرا مرد ریش دارد ولى زن فاقد ریش است؟
نمیدانم.
چرا ناخن و موهاى سر انسان روح ندارند؟
نمی‏دانم.
چرا قلب، صنوبرى شکل آفریده شده است؟
نمی‏دانم.
چرا ریه در دو قسمت آفریده شده و در جاى خود متحرک است؟
نمی‏دانم.
چرا کلیه ‏ها مانند لوبیا خلق شده‏ اند؟
نمی‏دانم.
چرا کاسه زانوها رو به جلو قرار دارد؟
نمیدانم.
چرا میان کف پا، گود است و با زمین تماس ندارد؟
نمی‏دانم.
اى طبیب هندى! ولى من به فضل خداوند، به حکمت و پاسخ این‏ سوالها آگاه ‏ام.
طبیب که چاره ‏اى جز تسلیم شدن نداشت، گفت:
پاسخها را بگویید تا بهره‏ مند گردم.
آن‏گاه امام(ع) به ترتیب به یکایک سوالهاى مطرح شده، چنین پاسخ‏ گفتند:
به این جهت‏ سر از قطعات مختلف تشکیل شده و شکافهایى برایش‏ قرار داده شده است تا صداع (سردرد) آن را نیازارد.
خداوند مو را بالاى سر رویانده تا به وسیله آن روغن لازم به ‏مغز برسد و بخار مغز از طریق موها خارج شود. همین طور، پوششی ‏براى سرما و گرما باشد. ولى در پیشانى مو نیافریده تا چشم‏هامزاحمى نداشته باشند و بتوانند به راحتى نور بگیرند.
ابروها را بالاى چشم قرار داد تا به اندازه کافى به چشم‏ها نوربرسد و نیز از رسیدن نور زیاد جلوگیرى کند. چون زیادى نور، چشم ‏را آزار داده و زمینه معیوب شدن آن را فراهم می‏سازد.
چشم‏ها به شکل لوزى آفریده شده تا داروهایى که با سرمه‏استعمال میشود، به آسانى وارد چشم شده، چرک و مرض به آسانى ازآن به وسیله اشک خارج شود.
به این جهت‏ بینى را میان دو چشم قرار داده است که بینى نوررا به دو قسمت مساوى تقسیم می‏کند تا نور به طور اعتدال به‏ چشم‏ها برسد.
سوراخهاى بینى را در پایین آن آفریده تا چرک‏هاى انباشته شده‏ در مغز از این سوراخها بیرون شده و بوهاى معطر که به وسیله هوامتصاعد میگردد، از آن، بالا رود.
لب و سبیل را به این جهت روى دهان قرار داده است تا از ورودکثافات دماغ به داخل دهان جلوگیرى کند. و نیز مانع آلوده شدن‏ خوراکی‏ها گردد.
دندانهاى جلو را تیزتر آفریده تا غذا را قطعه قطعه سازند.
دندانهاى آسیاب را پهن خلق کرده تا غذا به‏ وسیله آن‏ها کوبیده ونرم گردند. دندانهاى انیاب را درازتر آفریده تا میان دندانهای آسیاب و دندانهاى پیشین، چون ستونى استوار باشند.
کف دست و پاها مو ندارند تا بتوانیم اشیاء را به ‏وسیله آن‏هالمس نموده، از قوه لامسه به اندازه کافى استفاده نماییم.
براى مرد ریش قرار داده تا به پوشاندن صورت محتاج نباشد ونیز از زن بازشناخته گردد.
به مو و ناخن‏هاى تن انسان روح نداده تا چیدن و بریدن آن‏هادردآور و ناراحت کننده نباشد.
قلب، صنوبرى شکل آفریده شده است تا هنگام آویختگى، نوک ‏باریکش وارد ریه شده و از نسیم آن خنک گردد و نیز مغز سر ازحرارت آن آسیب نبیند.
ریه را در دوقسمت آفریده تا قلب میان فشارهاى آن دو (هنگام ‏باز و بسته شدن) داخل شده و هوا بگیرد.
کلیه‏ ها مانند لوبیا ساخته شده ‏اند، براى این که «منى‏» ازکلیه‏ ها قطره قطره به سمت مثانه می‏چکد. اگر کلیه ‏ها کروى و یا به‏ شکل چهارگوش بودند، قطرات منى که همواره در حال انبساط وانقباضند، به یکدیگر برخورد کرده و در نتیجه هنگام خروج، موجب‏ التذاذ نمی‏شود.
این که کاسه زانوها به سمت جلو قرار گرفته، به این جهت است ‏که انسان رو به جلو حرکت میکند. سنگینى بدن انسان رو به جلو است. وقتى زانوها به عقب خم شوند، تعادل انسان حفظ شده، راه‏ رفتن و حرکات انسان ناموزون و لرزان نمی‏شود.
این که کف پاها را گود و قوسی ‏مانند، خلق کرده به این جهت است‏ که تمام کف ‏پاها با زمین تماس پیدا نکند. زیرا اگر تمام کف پاهابه زمین تماس پیدا کند، پا، چشم و اعصاب صدمه می ‏بینند.
طبیب که تاکنون سکوت کرده و به سخنان امام گوش می‏داد، با تعجب‏ پرسید:
این‏ها را از کجا می‏دانى؟!
از پدرانم فراگرفته ‏ام; پدرانم از رسول‏ خدا(ص) آموخته‏ اند; رسول‏ خدا(ص) از جبرئیل و جبرئیل از خداوند متعال فرا گرفته است.
طبیب هندى که چنین شخصیت علمى را در عمرش ندیده بود، به فکرفرو رفت. آنگاه در حالى که محو تماشاى سیماى امام بود، چنین لب‏ به سخن گشود:
تصدیق می‏کنم و شهادت می‏دهم که جز خداى یگانه، خدایى نیست ومحمد(ص) فرستاده اوست. به خدا سوگند، تاکنون کسى را در طب،عالم‏تر از تو ندیده ‏ام.(1)

__________________________________________
1- طب الصادق، تحقیق علامه عسکرى، ص 21، به نقل از بحارالانوار،ج 14، ص 478; مناظرات علمى بین شیعه و سنى، ص 98، به نقل از طب‏الصادق، محمدعلى خلیلى، ص 64

/ 2 نظر / 15 بازدید
فاطمه

خیلی ممنون مطلب زیباییست . و من الله توفیق[گل][گل][گل]

فلورا

-------------------------_(/_\) -------------------------,((((^`/- ------------------------((((--(6-/- ----------------------,(((((-,,----/ --,,,_--------------,(((((--\"._--,',; -((((\\-,...-------,((((---\----`,@) -)))--;'----`"'"'""((((---(------´´ (((--\------------(((------/ -))-|----------------------| ((--|--------.-------'---- -| ))--/-----_-'------`t---,.') (---|---y;---,-""""-./---/\-- )---/-.\--)-\---------`/--/ ---|.\---(-(-----------\-\' ---||-----//----------\\'| ---||------//-------_\\'|ا ---||-------))-----|_\--|| ---/_/-----|_/----------|| ---`'"------------------\_| برات اسب گذاشتم که زود بیای فقط اسب سواری که بلدی ؟؟ آپم خوشحال میشم که بیای