کربلا میخوام ابالفضل ....

هرشب میخونم با شور و نوا کربلا میخوام ابالفضل

ذکر سجود نمازم شده کربلا میخوام ابالفضل

جدایی هم حدی داره آقا، کربلا میخوام ابالفضل

ابالفضل کربلاییم کن           ابالفضل نینواییم کن

نفس نفسم ذکر کربلاست کربلا میخوام ابالفضل

عشق من فقط گنبد طلا کربلا میخوام ابالفضل

قسمتم بکن تا بیام حرم کربلا میخوام ابالفضل

جون و زندگیم نذر روضه هات کربلا میخوام ابالفضل

ابالفضل کربلاییم کن         ابالفضل نینواییم کن

/ 0 نظر / 49 بازدید