آیاداعش از نشانه های ظهور وخروج سفیانی است؟

اگر در روایات آماده که مغربی ها وارد شام می شوند ولی حکم فرمایی باسفیانی است یعنی غربی ها می آیند و کاری را که می خواهند انجام دهند توسط یک شخص که به ظاهر اسلام دارد انجام می دهند.

در روایت داریم که سفیانی صلیب به گردن می اندازد.

این چه جور مسلمانی که صلیب می اندازد ؟ ما از این مسلمانها در تاریخ زیاد داشتیم.

 یزید دائم الخمر شراب می خورد می گفت اگر شراب خوردن به دین محمد حرام است من به دین عیسی شراب می خورم. و حکمران مسلمانان هم بود.

پس قبل از سفیانی نشانه هایی وجود دارد.

البته بعضی نشانه ها را دشمن می خواهد تحریف کند مثل فرورفتن قریه ای در شام که شاید بگویند ریزش کوه بود ه و ....

البته از این کارهای جعلی زیاد کرده اند مثلا چندین مهدی را ساختند و آن را بین رکن و مقام گرفتند، و به این فرد پول داده اند تا بیاید بین رکن و مقام داد بزند انا المهدی انا المهدی بعد که همه جمع شدند دستگیر می شود.

این جور اتفاقات یک پیام دارد و آن اینکه روی این قضیه کار می کنند.

 

سفیانی کاری را که در شام می تواند انجام دهد در عراق هم انجام می دهد.

سفیانی جنایاتش خیلی شدیدتر و بالا تر است سفیانی وقتی که در شام پیروز می شود به سمت عراق حرکت کرده و در عراق کشتار بسیار بی رحمانه ای انجام می دهد. مثلا در یکی از این کشتارها دارد که دجله سه شبانه روز بدبو شده و پر از خون می شود.

قیام کوچکی در عراق می شود که سرکوب می شود.

اینها با قبر حجربن عدی این کار را کردند اگر سفیانی بیاید با بقیه قبور چه می کند؟

اگر اینها بتوانند قدرت پیدا کنند و بعد بیایند الگوی پیاده شده در شام را در عراق بیاورند، در عراق با قبر امیرالمومنین چه می کنند.

در روایات آماده وقتی کار به اینجا می رسد از ایران سید خراسانی با پرچمهای سیاه قیام می کند .

این پرچمهای سیاه نشانه عزای عمومی است که بر دنیای اسلام وارد شده است و اینها عزادار به مقابله با سفیانی می روند.

در عراق جنگی به نام جنگ قرقیسیها اتفاق می افتد که در روایت آمده اینجا منطقه ای هست که در آن کوه طلا پیدا می شود که تمام ظالمین برای به دست آوردنش می آیند. که از هر 10 نفر 7 نفر کشته می شوند.

یعنی تعداد ظالمین اینگونه کم می شود و جنگ و کشتار عظیمی در عراق صورت می گیرد که در روایت داریم که می گویند سر هر شیعه را بیاورید جایزه می گیرید.

سفیانی بعد از عراق به سمت ایران حرکت می کند و در ایران جنگی است که نزدیک شیراز لشگر سفیانی شکست می خورد، و حرکت اصلی از سمت شام صورت گرفته و هر جنایتی از کشتن تا ... بر سر راهشان انجام می دهند.

در روایت داریم که در این وضعیت امام زمان همه جا برایش نا امن می شود

روایت می فرماید که : در این زمان همه جا ناامن می شود .

امام زمان وقتی که می خواهد بیاید همه باید بدانند، شب 23 ماه رمضان صدایی از آسمان بلند شده که حق با مهدی و یارانش می باشد. و همه این ندا را می شنوند. فردای آن روز ندا از شیطان سر داده می شود که حق با عثمان و یارانش می باشد

هنوز حضرت قیام نکرده و لی این ندا داده می شود.

در روایت داریم که چهره هایی که در لشگر حسنی هستند کسانی هستند که جز یاران مهدی (عج) هستند.

 

عثمان در این روایت چه کسی است؟1. همان سفیانی است 2. احتمال دارد منظور خلیفه سوم باشد برای اینکه سفیانی جنگ را به جنگ مذهبی تبدیل کرده و برای این که همه اهل سنت را در سپاه خودش بیاورد یکی از اختلافهای مهم مسلمانان را علم کرده تا قدرت کسب کند.

کشته شدن نفس زکیه

بین رکن و مقام سیدی برمی خیزد که دارای سیمای نورانی است که چه بسا دشمن خیال کند امام زمان است. کشته شدن نفس زکیه (سید محمد) بین رکن و مقام، همان جایی که قیام خود را شروع میکند. وقتی این اتفاق می افتد شادی در دل دشمنان می افتد و ناامیدی در دل دوستان می افتد.

در این زمان لشگر سفیانی به سمت مدینه حمله کرده و جنایتی می کند که یادآور جنایت حره می باشد که یزیدی ها انجام دادند و بعد این لشگر به سمت مکه رفته تا امام زمان را به دست بیاورد.

در نهایت امام زمان بین رکن و مقام در مکه قیام می کند.

امام ابتدا که اعلام قیام می کند دشمنان آماده هستند برای اینکه حضرت را به شهادت برسانند دوستان هستند ولی نمی شناسند و دوستانی به یاری حضرت می آیند و در آنجا شروع حرکت جهانی ظهور حضرت صورت می گیرد./ 0 نظر / 29 بازدید